مراقبت از موی نوزاد

آرایشگاه تخصصی کودک

ممکن است نوزاد شما با یک‌سر پر از مو متولد شده باشد یا ممکن است موهایش پراکنده باشد. به‌هرحال نگران نباشید، موها درنهایت رشد پیدا می‌کنند و نباید برای رشد مویش نگران باشید. زیرا در طول رشدش به وجود خواهند آمد. درست مانند جنبه‌های دیگر مراقبت از نوزاد، مراقبت از موی نوزاد بحثی است که […]